Autoverzekering en aanrijdingen met wild

5.500 aanrijdingen met wild vinden per jaar plaats. De slachtoffers zijn hazen, egels, konijnen, herten en huisdieren. Helaas is het niet altijd mogelijk om deze dieren te ontwijken, aangezien ze plots kunnen opduiken. Een probleem hierbij is dat uw auto er veel schade door kan oplopen. De kosten kunnen hierbij wel oplopen tot duizenden euro’s.

Verschillende verzekeringen

Afhankelijk van uw autoverzekering, wordt een aanrijding met wild vergoed. Een aantal allrisk verzekeringen dekken alle schade die een botsing met wild veroorzaakt. Bij een WA verzekering bent u enkel verzekerd voor schade die u anderen berokkent. Indien u uitwijkt voor een overstekend dier en hierdoor tegen een boom aanrijdt, is dit in principe uw eigen verantwoordelijkheid.

Gevolgen

Doordat overstekend wild geen eigenaar heeft, bent u de enige die aansprakelijk kan worden gesteld. Hierdoor kunnen de schadekosten hoog oplopen. Na de aanrijding moet u contact opnemen met uw verzekeraar en dient u een schadeformulier in te vullen. Ook maakt u best foto’s van de schade als bewijs, zodat de verzekeraar de precieze schade vast kan stellen.

Aanrijdingen met huisdieren

Indien u een hond of kat aanrijdt, gelden andere regels. Zij hebben namelijk wel een eigenaar, waardoor het baasje verantwoordelijk is voor zijn of haar huisdier, volgens de Nederlandse Verkeerswegenwet. Indien u een allrisk verzekering heeft, kunt u bij uw autoverzekeraar terecht. Bij een WA-verzekering dient u het baasje van het dier aansprakelijk te stellen.

Lees meer

Aanhangwagen : verzekering nodig?

Moet u een aparte verzekering afsluiten voor een aanhanger of voldoet een gewone autoverzekering? Het antwoord op deze vraag is nee. Indien uw auto WA is verzekerd, dan zitten zaken als uw aanhangwagen en caravan hier automatisch bij inbegrepen. In een aantal gevallen is het echter verstandig om toch een aparte verzekering af te sluiten.

Extra verzekering voor aanhangwagen

Een gewone autoverzekering zorgt enkel voor het feit dat u verzekerd bent tegen de schade die u veroorzaakt met uw aanhanger. Deze verzekering dekt de schade die uw aanhanger heeft opgelopen echter niet. Indien u maximale zekerheid wilt, kiest u aldus best voor een aparte verzekering. Hierdoor zal ook de schade aan uw aanhangwagen gedekt zijn.

Diefstal en brand

Uiteraard bestaan er nog meer risico’s die niet gedekt worden door de WA-verzekering van uw auto. Het gaat hierbij over diefstal, vandalisme, brand- en stormschade. Voor deze zaken is het aldus ook aangeraden om een extra verzekering af te sluiten voor uw aanhangwagen.

Vergelijking van prijzen

Het is belangrijk dat u meerdere verzekeraars om een offerte vraagt. U vergelijkt de voorwaarden en de premies best goed met elkaar. Ook kunt u online nagaan wat voor u de beste aanvullende verzekering zou zijn. De hoogte van de premie van uw verzekering is telkens gekoppeld aan de aanschafwaarde van uw aanhangwagen.

Lees meer

Letselschade

Het is belangrijk om een goede verzekeraar te hebben, indien er door een ongeluk sprake is van letselschade. U kijkt best na wat er precies vergoed wordt door uw verzekering, wanneer u een verzekeraar kiest. Ook is het belangrijk dat u alles goed documenteert, indien een ongeluk voorkomt. Hiervoor maakt u ter plekke tekeningen op het groene briefje. Dit doet u best samen met de persoon met wie u een aanrijding heeft gehad.

Belang van documenteren bij letselschade

Het is belangrijk dat u vastlegt wat er gebeurd is, zodat duidelijk wordt wie verantwoordelijk is en er geen lange rechtszaken nodig zijn om te bepalen wie wat moet betalen. Door een goede verzekering kunt u de gevolgen van een aanrijding met letsel overzien. Indien er enkel schade is aan voertuigen, is de veroorzaker aansprakelijk.

Zorg voor een expert

Er bestaan enorm veel regels omtrent letselschade, waardoor een geregistreerde letselschade-expert u veel geld kan schelen. Hierbij houdt u best rekening met het feit dat misbruik door onkunde vaak voorkomt.

Andere verzekeringen

Afhankelijk van de gevolgen van de aanrijding, doet u niet enkel beroep op uw autoverzekering, maar ook op bijvoorbeeld uw WA-verzekering en uw zorgverzekering. Indien u aangereden wordt door een onverzekerd persoon, kunt u beroep doen op Waarborgfonds Motorverkeer. Hierdoor kunt u (een deel van) de schade vergoed krijgen.

Verzekering voor inzittenden

Een inzittendenverzekering kan een meerwaarde bieden. Indien een inzittende gewond raakt tijdens een aanrijding, kan er – door deze verzekering – een uitkering plaatsvinden.

Lees meer

Kettingbotsing : schuldige

Bij een botsing tussen twee auto’s kan men achterhalen wie de schuldige is. Deze persoon zal via zijn verzekering moeten betalen aan het slachtoffer. Bij een kettingbotsing zijn er echter altijd meer dan twee voertuigen betrokken, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen wie de schuldige is.

Het kan zijn dat u schade veroorzaakt buiten uw schuld om. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u op tijd remt, maar wel op uw voorligger rijdt doordat u zelf langs achter wordt aangereden. Dit zou betekenen dat het achterste voertuig altijd de schuldige is.

Schuldvraag bij een kettingbotsing

Indien de voorste auto door onoplettendheid remt voor een groen stoplicht en de twee achterliggers niet tijdig kunnen stoppen, zal de achterste auto in elk geval schuld treffen. Dit komt doordat de afstand op de voorganger niet groot genoeg was, wat zorgde voor de botsing.

Schadeberekeningen vereenvoudigen

De meeste verzekeraars hebben afgesproken om elke botsing tussen voertuigen te behandelen als een kop-staart botsing. Deze regeling staat bekend als de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeberekening. Hierdoor kan de schade die ontstaan is bij een kettingbotsing, efficiënt worden afgehandeld.

Indien u tijdig stilstaat en naar voren wordt geduwd, treft u geen blaam en wordt u niet gekort op uw schadevrije jaren. De verzekeraar van de auto achter u zal aansprakelijk worden gesteld voor uw schade.

Complexe kettingbotsingen

Indien er tientallen auto’s bij een kettingbotsing zijn betrokken, kan de afhandeling van de schade lang duren. Hierdoor wordt soms afgesproken dat verzekeraars elk hun eigen schade te vergoeden.

Lees meer

Versleten banden bij een autoverzekering

Veel autobestuurders rijden te lang door op versleten banden. Dit gebeurt soms onbewust, aangezien u niet weet dat de banden bijna geen profiel meer hebben. Het is echter belangrijk dat u dit telkens controleert, omdat het gevaarlijk is om met versleten banden te rijden en omdat het ervoor kan zorgen dat uw autoverzekering minder uitkeert bij een ongeval. In dit artikel leest u meer over de gevolgen van het hebben van versleten banden.

Profieldiepte controleren

De profieldiepte van uw banden moet minimaal 1,6 mm bedragen. Autobanden hebben telkens indicatoren waardoor de slijtage zeer makkelijk te controleren is. Dit moet u regelmatig controleren, en niet enkel net voor een APK-keuring. Het is namelijk heel belangrijk om uw banden bij slijtage op tijd te vervangen. Indien u door slecht onderhoud schade rijdt, kan dit u veel geld kosten.

Autoverzekering keert minder uit bij versleten banden

Indien u met versleten banden rijdt, bent u een gevaar voor de weg en overtreedt u de wet. Indien u bijvoorbeeld te maken krijgt met aquaplaning en hierdoor een aanrijding veroorzaakt, zal uw autoverzekering hier maatregelen aan verbinden.

De conclusie is dus dat u uw banden tijdig controleert en vervangt bij schade. Dit kan allerlei lasten voorkomen!

Lees meer

Assurantiebelasting bij Autoverzekering

U betaalt belasting wanneer u een autoverzekering heeft afgesloten. Dit is verplicht, aangezien het is vastgelegd in de wet. De verzekeraar is namelijk belastingplichtig en berekent dit door in uw premie. U kunt assurantiebelasting vergelijken met BTW.

Assurantiebelasting verhoogd

Deze belasting steeg van 9.7% naar 21% in 2013. Voor schadeverzekeringen – zoals uw autoverzekering of uw inboedelverzekering – betaalt u altijd belasting.  Dit kan zorgen voor een stijging van uw premie. Er zijn echter ook verzekering zonder deze belasting, zoals uw levensverzekering, uitvaartverzekering of ziektekostenverzekering. Er wordt namelijk geen belasting geïnd bij de meest noodzakelijke verzekeringen.

Assurantiebelasting en premie

De belasting wordt verrekend in de premie. Vaak ziet u dit ook in de specificatie van de premie. De belasting schroeft uw premie aldus enorm op.

Ook bij samengestelde verzekeringen geldt dat bepaalde producten al dan niet met assurantiebelasting worden belast. Deze verzekeringen zijn bijvoorbeeld uw reisverzekering, rechtsbijstandsverzekering of autopechhulp. Bij een reisverzekering zijn bijvoorbeeld de ziektekosten niet belast, aangezien dit een noodzakelijke verzekering is.

Deze belasting kan aldus verantwoordelijk zijn voor een stijging van uw premie. Hier kunt u weinig aan doen, aangezien alle autoverzekeringen verplicht belasting moeten betalen. Hierdoor zullen er geen verschillen zijn per verzekeraar, aangezien zij allen 21% belasting in uw premie doorrekenen.

Lees meer

Leaseverklaring bij autoverzekering

Nadat u een auto heeft geleased, kan het gevolgen hebben voor uw autoverzekering indien u een eigen auto wil laten verzekeren. De verzekeraar zal hierbij om een leaseverklaring vragen, indien u een verzekering wilt afsluiten. Deze verklaring is een verklaring van schadevrij rijden en kunt u krijgen via de leasemaatschappij.

Leaseverklaring

Sommige leasemaatschappijen geven een opgave van de schade die de afgelopen jaren is opgebouwd in plaats van een verklaring van het aantal schadevrije jaren. Ook dit wordt echter door veel verzekeraars geaccepteerd als een leaseverklaring.

Limiet aan schadevrije jaren

Het merendeel van de verzekeraars accepteren een leaseverklaring. U moet hier echter wel op letten bij het afsluiten van een autoverzekering, aangezien niet alle verzekeraars deze verklaring accepteren. Ook is er soms een limiet aan het aantal schadevrije jaren bij een leaseauto dat de verzekaar overneemt. Daarnaast wordt bij leaseauto’s alle schade genoteerd en gerepareerd, zelfs zaken waar u voor uw eigen auto misschien niet voor een reparatie had gekozen. Deze kleine schadegevallen worden helaas wel meegerekend in de berekening voor uw schadevrije jaren.

Auto van de zaak

Zaken kunnen nog lastiger worden, indien u in een auto van de zaak heeft gereden die geen leaseauto was. Uw werkgever moet dan verklaren dat u een aantal schadevrije jaren heeft gereden. Veel verzekeraars accepteren dit echter niet als leaseverklaring, aangezien er zaken als vriendjespolitiek kunnen meespelen indien u een goede werkrelatie hebt. Dit tast uiteraard de betrouwbaarheid van de verklaring aan

Lees meer

Aanrijding voetganger en autoverzekering

Elke autoverzekering heeft aparte regelingen voor aanrijdingen met voetgangers. Voetgangers worden gezien als zwakkere deelnemers in het verkeer. Volgens de wet lopen mensen die een motorvoertuig besturen meer risico op schade, omdat zij een zwaar en snel voertuig besturen. Hierdoor is er een speciale regeling binnen autoverzekeringen bij de aanrijding met een voetganger.

Aansprakelijkheid bij aanrijding

Indien u als bestuurder een voetganger aanrijdt, bent u voor minimaal 50% aansprakelijk voor de schade die de voetganger oploopt. Deze aansprakelijkheid geldt ook indien niet kan worden bewezen dat u daadwerkelijk de schuldige bent van het ongeval.

Leeftijd van voetgangers

De leeftijd van de voetganger is bepalend voor het percentage van de schade waarvoor u aansprakelijk bent. Indien de voetganger een kind onder de 14 jaar is, bent u voor 100% aansprakelijk als autobestuurder, zelfs indien het kind het ongeval veroorzaakte. Indien de voetganger ouder dan 14 jaar is, bent u voor minimaal 50% aansprakelijk. Indien het ongeval uw schuld is, is dit echter wederom 100%. Indien u kunt bewijzen dat de schuld bij de voetganger ligt, bent u voor 50% aansprakelijk.

Het is dus van belang dat u rekening houdt met het feit dat voetgangers zwakkere weggebruikers zijn. Deze regel is ingebracht om voetgangers te beschermen.

Lees meer

Afschrijvingsregeling bij autoverzekering

Bij het afsluiten van een autoverzekering zijn er drie mogelijke regelingen. De afschrijvingsregeling kan voor u een goede keuze zijn, maar dit is afhankelijk van uw situatie. Het is dan ook belangrijk om op enkele factoren te letten bij het maken van uw beslissing. Het gaat over de aanschafprijs van uw auto en over de dagwaarde of de cataloguswaarde. In dit artikel kunt u meer te weten komen over de zaken die kunnen meewegen bij uw keuze voor de afschrijvingsregeling.

Afschrijvingsregeling: wat is dit?

Door deze regeling kunt u tijdens het eerste jaar nog rekenen op de nieuwwaarde van de auto. Na dit jaar wordt steeds een bepaald percentage afgetrokken van de cataloguswaarde van uw auto. Dit percentage wordt hierna maandelijks afgetrokken, waardoor uw auto maandelijks minder waard wordt. De autoverzekering past zich – na het eerste jaar – automatisch aan de nieuwe waarde van uw auto aan. Het gaat over de cataloguswaarde waarvan de afschrijving afgetrokken wordt.

Percentages van de verzekeraar

Autoverzekeraars kunnen veel van elkaar verschillen, waardoor het belangrijk is om ze met elkaar te vergelijken. Indien u kiest voor de afschrijvingsregeling bij uw autoverzekering, kunt u kijken naar de percentages die door de autoverzekeraars worden gehanteerd. De afschrijving moet uiteraard zo laag mogelijk zijn. U kunt uw verzekeraar hier altijd om advies over vragen.

Lees meer

Het nieuwe bonus/malus systeem

Sinds 1 januari 2016 is er sprake van een nieuw bonus-malus-systeem bij autoverzekeringen. De duidelijkheid voor consumenten moet vergroten, waardoor het Verbond van Verzekeraars hiermee wil zorgen dat er meer uniformiteit ontstaat. In dit artikel kom u te weten wat de regels voor het nieuwe bonus/malus systeem in 2016 zijn.

Nieuwe regels voor terugval

Vanaf 1 januari 2016 kunt u bij elke autoverzekeraar maximaal 99 schadevrije jaren opbouwen. U krijgt er elk jaar dat u geen schade claimt, een nieuwe. Indien u schade claimt, valt u standaard vijf schadevrije jaren terug in het nieuwe systeem.

Indien u meer dan 15 schadevrije jaren opgebouwd heeft, valt u na een claim terug naar tien schadevrije jaren. Na verschillende schades kunt u maximaal uitkomen op -5 schadevrije jaren. U bestaat bij de meeste verzekeraars een hogere premie dan de nominale premie bij 0 schadevrije jaren door het nieuwe systeem

Schades vrijgesteld van het bonus/malus systeem

Er zijn een aantal schades uitgesloten van het nieuwe systeem. Dit is vanaf 1 januari 2016 hetzelfde bij alle autoverzekeraars. Zo valt u niet terug indien er sprake is van hagelschade, stormschade, ruitschade of brandschade. U hoeft ook geen rekening te houden met een terugval in schadevrije jaren bij schade ontstaan door diefstal, een luchtvaartuig of door het vervoer van gewonde personen.

Het systeem moet zorgen voor meer duidelijkheid. Verzekeraars hanteren nog steeds eigen bonus- en maluspercentages, waardoor het nog steeds belangrijk is om de verschillende verzekeraars goed met elkaar te vergelijken.

Lees meer